Ajalugu

Kõik sai alguse sellest, kui Helsinki Ülikooli rahvaluuleprofessor Leea Virtanen tegi NEFA-Helsinki rühmale ettepaneku kutsuda külla Tartu Ülikooli rahvaluule ja etnoloogia üliõpilased. Reis toimus 1990. aasta alguses. Samal kevadel käisid Helsinki tudengid vastukülaskäigul Eestis, kus toimusid esimesed arupidamised NEFA-rühma loomisest Tartusse. 1990 aasta detsembrikuu 12. päeval peetigi NEFA-Tartu asutamiskoosolek, mis oli vaatlejastaatuses kaasatud NEFA-Nordeni (Põhjamaade etnoloogia- ja folklooritöörühmad) ettevõtmistesse. 1999. aasta kevadtalvel otsustas Tartu Nefa Rühm jätkata sõbralikku koostööd Põhjamaadega, kuid seda juba iseseisva organisatsioonina.

NEFA-Tartu loomiseks oli mitmeid põhjuseid. Esiteks oli see suurepärane võimalus viia kokku etnoloogia ja rahvaluule üliõpilased, kes sel ajal õppisid eri teaduskondades erinevate õppeprogrammide alusel. Teiseks puudus enamikul üliõpilastest sel ajal ettekujutus välismaal tehtavatest uurimisprojektidest ja olemasolevast erialakirjandusest.

Algusaastatel korraldas NEFA-Tartu seminare, ettekandekoosolekuid, väljasõite ja ekspeditsioone Lõuna-Eestisse, Hiiumaale, Riiga, Siberisse, Soome ja Rootsi ning võttis aktiivselt osa NEFA-Nordeni üritustest.

2002. aastast tekkis Tartu Nefa Rühma tegevusse väike paus. Uuesti tõi NEFA-Tartu kokku Karl-Erik Kirschbaum 5. juunil 2008. aastal. Kohe sama aasta sügisel külastasid nefakad Ungari Pécsi Ülikooli Euroopa etnoloogia ja kultuuriantropoloogia tudengeid. Koos organiseeriti ka sümpoosion – Hungarian-Estonian Symposium on Folklore and Ethnology: Current Issues and Future Perspectives.

2009. aastal soojendati sõprussidemeid Nefa-Joensuuga, käies nende juures Soomes külas. 2010. aastal tegi Nefa-Joensuu vastukülaskäigu Eestisse.

Tänapäevastest tegemistest loe lähemalt siit.